• Breaking News

  Global Düşünme Testi – Global Düşünen Biri misiniz?  Bu teste vermiş olduğunuz yanıtlarla GlobalDüşünme Tarzına (Düşünce Tarzınız Geleceğinizi Belirler.) sahip olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Bunun için Robert Sternberg tarafından hazırlanan sorulara sizi tanımlayan şekilde 1 ile 7 arasında bir sayı verin. 1 size hiç uygun olmadığını belirtirken 7 ise tamamıyla sizi tarif ediyor anlamına gelmektedir.
  1. İçinde detaylara gömülü olmak zorunda olmayacağım ortamları tercih ederim.
  2. Yapmam gereken herhangi bir işin detaylarından çok genel etkisi beni ilgilendirir.
  3. Bir işi yaparken o işin genel tabloya uyduğunu bilmem gerekiyor.
  4. Konuşma ve tartışmalarda olayın genel hatlarını vurgularım.
  5. Özel konulardansa genel konuları konuşmayı tercih ederim.
  6. Fikirlerimi yazarken veya konuşurken kendi fikirlerimin ve bakış açımın nereden geldiğini veya neyi amaçladığını belirtmek isterim.
  7. Günlük hayatta detaya hiç göz atmam.
  Robert Sternberg tarafından hazırlanan bu sorulara 1-7 arasında değerler verdiğinizden eminseniz


  Hiç yorum yok:

  Blog Listem

  Fashion

  Beauty

  Travel