• Breaking News

  İstanbul'u Koruyan Tılsımlar


  Yerleşim tarihi 300.000 yıla, kentsel tarihi 3.000 yıla ve başkentlik tarihi 1.600 yıla kadar uzanan bir masal kentinde yaşıyoruz. Çağlar boyu farklı uygarlık ve kültürlere, çeşitli din ve ırklara ev sahipliği yapmış bir dünya başkenti: ''İSTANBUL''
  Tarih öncesi dönem, Byzantion dönem, Konstantinopolis dönemi, Konstantiniyye dönemive İstanbul dönemi olmak üzere beş devire tanıklık etmiş bir şehir İstanbul.
  Bizans döneminde imparatorlar tarafından İstanbul'un imarı yapılırken İstanbul'u kötülüklerden, salgın hastalıklardan korumak için, farklı dönemlerde farklı noktalaratam 15 anıt dikmiş.


  İSTANBUL'U ''KORUYAN'' 15 SÜTUN 

  DÖRT MELEKLİ SÜTUN
  Ayasofya 'da dört sütunlu bir anıttır. Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil resimleri bulunan bu sütunların her biri bir tılsımdı. bu dört melekten Cebrail kanat çırpıp bağırdığında Doğu'da bolluk olacağı anlamına gelirmiş. İsrafil kanat çırptığında Batı'da kıtlık olacağına inanılırmış. Mikail çırparsa kuzeyden kahraman çıkacağına işaret sayılırmış. Azrail resmi kanat çırpınca da dünyanın her yerinde veba salgını başlarmış.

  ÖRME SÜTUN
  Sulanahmet Meydanı'nda yer alan ve 300.000 taştan yapılma örme sütunun tepesinde o dönemler çok güçlü bir mıknatıs olduğu rivayet ediliyor. Bu mıknatıs İstanbul'u depremlerden korurmuş.

  BURMA SÜTUN
  Sultanahmet Meydanı'ndaki siyah renkli Burmalı Sütun üç başlı ejderha yada birbirine dolanmış yılanlardan, akreplerden koruduğuna inanılırmış. Bir Yeriçeri bir kılıç darbesiyle bu üç yılanın başını koparınca tılsım bozulmuş ve daha önce hiç görülmezken kenti birdenbiri akrepler yılanlar sarıvermiş.


  KIZTAŞI


  Saraçhane'de Büyük Pozantin'in kızının mezarı mezarı üzerine dikilmiş. Kıztaşı diye bilinen bu tılsımlı sütun, imparatorun kızını yılanlardan, çiyanlardan ve karıncalardan korumak için dikilmiştir.

  ÇEMBERLİTAŞ

  Tavukpazarındaki bu sütun kırmızı renkli som mermerden yapılmış ve hanedanı kötülüklerden, hastalıklardan ve fesatltan koruduğuna inanılırmış. Hz İsa'nın gerildiği çarmıhın bu sütun altında olduğuna da inanılır.

  ARKADİUS SÜTUNU
  Cerrahpaşa Avratpazarı'nda bin parça beyaz mermerden, minare gibi içi boş, merdivenli yüksek sütunun tepesinde peri yüzlü bir heykel durur ve efsaneye göre yılda bir kere feryat koparırmış.
  Bu feryatla gökyüzündeki kuşlar yere düşer ve İstanbul halkı bu kuşları toplayıp yermiş.

  SİNEKLİ SÜTUN

  Kocamustafapaşa Altımermer'de olan sütun eskiden yaşamış bilginler tarafından altı tane mermer sütundan yaptırılmıştır. Bunlardan birinin üzerinde yer alan ve sürekli vızıldayan bir sinek resmi sayesinde kente sinek girmediğine inanılırmış.

  LEYLEKLİ SÜTUN
  Yine bu altı mermerden biri. Burada da bir leylek resmi varmış. Efsaneye göre bu leylek senede 2 defa çığlık atarmış. Birinci çığlıkta her taraf leylek dolarken ikincisinde bütün leylekler yok olurmuş.

  HOROZLU SÜTUN
  Yine altı sütundan biridir. Üzerindeki horoz resmi 24 saatte bir öter ve horozlara önderlik edermiş.

  KUCAKLAŞMIŞ SEVGİLİLER SÜTUNU
  Altımermer'deki tunçtan yapılmış genç bir erkek ve sevgilisinin kucaklaşmış heykelidir. Kavga eden eşlerden biri buraya gelip sütuna sarılırsa hemen barışırlarmış.

  İHTİYARLAR HEYKELİ
  Yine altı sütundan biri ünlü hekim Calinus tarafından beyaz mermer üzerine yaptırdığı 2 ihtiyar heykelidir. Buraya sarılan geçimsiz çift hemen boşanırmış.

  VEBA SÜTUNU
  Sultan Beyazid Hamamı'nın altında dört köşeli bi sütun. Bu sütun sayesinde şehre veba mikrobunun girmediğine inanılırmış. Bir rivayete göre Beyazıd Hamamı yapılırken sütun yıkılmış ve sultanın oğlu vebadan ölmüş sonrada şehre veba yayılmış.

  İFRİT HEYKELİ
  Tekfur Sarayı'ndaki tunçtan bir ifrit heykeldir. Efsaneye göre bu heykel yılda bir kez etrafına ateş saçarmış. Bu ateşten bir kıvılcım alan ölene kadar genç ve sağlıklı kalırmış.

  KONCOLOZ MAĞARASI
  Zeyrek'te Hz.Yahya Kilisesi'nin bitişiğindeki mağaradır. Her sene kışın zemheri geceleri Koncoloz denen cadılar bu mağaradan çıkarak arabalara binip dolaşırlarmış. Cadılar bayramı halen kutlanır.

  Hiç yorum yok:

  Blog Listem

  Fashion

  Beauty

  Travel